ผู้เขียน หัวข้อ: แปลบทสวดมนต์เย็น1  (อ่าน 7751 ครั้ง)

ออฟไลน์ TEK-HLEE

 • ศิษย์อาจารย์จี้กง
 • Administrator
 • *****
 • กระทู้: 250
 • ชอบกด Like+ 149
 • เพศ: หญิง
 • พุทธังเอากะตังใส่ตู้ พระไม่อยู่ทุบตู้เอากะตัง
  • MSN Messenger - naruncharas@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • www.sprinklerthailand.com
  • อีเมล์
บทสวดพร้อมแปล
แผ่เมตตาจีน
บทแผ่เมตตาจีน (ฮ๊วย เฮียง กี๋)

ยง อี ชือ กง เต็ก ๐ จัง งิม ฟู เจ็ง โทว๐เซียง เปา ซือ ตง เอิน๐ ฮา จี ซาม ทู คู๐หยก เยา เกียน บุน แจ๐เสิด ฝับ ผู่ ที ซิม๐จิน ซือ อี เปา เซง๐ทง เซง เกก ลก กวด๐ยง เซียว ซาม เจียน จู ฟัน เนา๐ยง เต็ก ตี ฟุย จิน เมง เลียว๐โพว ยง จุย เจียน เสก เซียว ชี๐ซือ ซือ เชียน ฮัง ผู่ สัก เตา
เพื่อความประพฤติปฏิบัติตามแนวทางและคำสั่งสอนขององค์พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ที่เปี่ยมด้วยบุญบารมีและพระมหาเมตตา  ขอได้โปรดสวดบทแผ่เมตตาแก่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย

ไตรสรณาคม (ซำ กุย อี)
จือ กุย อี ฟู ๐ ตง ยง จง เซง ๐ ที ไก ไต เตา ๐ ฝับ บู เซียง ซิม ๐
(กราบ พระพุทธ 1 ครั้ง)
จือ กุย อี ฝับ ๐ ตง ยง จง เซง ๐ ชิม ยิบ เจง ฉั่ง ๐ ตี ฟุย ยู่ ไฮ ๐
(กราบ พระธรรม 1 ครั้ง)
จือ กุย อี เจง ๐ ตง ยง จง เซง ๐ ทง ลี ไต จง ๐ อี ไช บู ไง ๐ ฮัว นำ เซง จง๐
(กราบ พระสงฆ์ 1 ครั้ง)

ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต แด่องค์พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า
แม้ว่าข้าพเจ้าจะเกิดในชาติใด ภพใดก็ตาม
ขอให้ได้มีโอกาสพบ พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า
ในทุกชาติ ทุกภพ ตราบจนสามารถบรรลุถึงพระนิพพานโลกธาตุ
?????
ยง เซียว ซำ เจียง กี๋
(บทอธิษฐาน)

?    ?    ?    ?    ?    ?    ?                   
ยง    เซียว    ซำ    เจียง    จู    ฟัน    เนา                   
ขออุปสรรค ๓ ประการ  และกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงจงมลายสิ้น
                                           
?    ?    ?    ?    ?    ?    ?                   
ยง    เต็ก    ตี    ฟุย    จิน    เมง    เลียว
ขอบรรลุในปัญญาญาณได้เข้าถึงซึ่งความรู้แจ้ง
                                           
?    ?    ?    ?    ?    ?    ?                   
โพว    ยง    จุย    เจียง    เสก    เซียว    ชี
ขอบรรดาบาปโทษและอุปสรรคทั้งมวลจงมลายสิ้น
                                           
?    ?    ?    ?    ?    ?    ?                   
ซือ    ซือ    เชียง    ฮัง    ผู่    สัก    เตา                   
ขอจงได้ดำเนินปฏิปทาตามแนวทางของพระโพธิสัตว์ทุกชาติไปเทอญ


สวดขอขมา (ชำ ฮวย บุ้ง)

งอ สิก ซ้อ เจา จู อก เงี๊ยบ ๐ ไก อิ้ว บู ซี้ ท้ำ จิน ฉี่ ๐ ชง เซง งื้อ อี จือ ซอ เซง ๐ กิม ตุ๊ย ฟู เชี้ย คิ้ว ซำ ฟุย ๐

สวด 12 จบ

ใจความสำคัญของการสวดขอขมา

อกุศลกรรมใดในอดีตทั้งสิ้นทั้งปวง ที่ข้าพเจ้าเคยก่อไว้ทั้งโดยทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี ซึ่งมีมูลเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงนั้น ข้าพเจ้าได้เกิดความสำนึกแล้ว ณ บัดนี้ ขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดได้ประทานอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

อานิสงส์ของการสวดขอขมา

เป็นการสวดภาวนาเพื่อไถ่ถอนกรรมเวรที่ตนเองได้เคยก่อไว้แล้วในอดีต และเป็นการแสดงเจตจำนงค์แน่วแน่ว่าจะไม่ขอก่อกรรมชั่วเช่นนั้นอีกต่อไปในอนาคต


นำม่อต้าเปยกวานซืออินผู่ซ่า
นำม่อต้าเปยกวานซืออินผู่ซ่า
กวานอินผู่ซ่า
กวานอินผู่ซ่า
กวานซืออินผู่ซ่า
นำม่อต้าเปยกวานซืออินผู่ซ่า...
แปล...
ขอน้อบน้อมแด่พระมหาเมตตาอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
ขอน้อบน้อมแด่พระมหาเมตตาอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
ขอน้อบน้อมแด่พระมหาเมตตาอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
บทสวดไต๋ซือ ไต๋ปุย ขอพรพระแม่กวนอิม

นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )
นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )
นำโม ไต่ชือ ไต่ปุย กิวโคว กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก๊ำ กวงสีอิมผู่สัก ( กราบ )

นำโมฮุ๊ก นำโมฮวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก
ถั่งจี้โต โอม เกียล้อฮวด โตเกีย ลอฮวดโต เกียลอฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี้ซิ้ง
เจ็กเฉียก ไจเอียงฮวยอุ่ยติ้ง นำโม ม่อออ ปวกเยี่ยะ ปอล่อปิก ( กราบ )
( ภาวนาวันละหลายจบยิ่งมีอานิสงส์มาก )

คำแปล บทสวด ไต๋ซือ ไต๋ปุย
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
พระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระมหาเมตตา พระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล
ขอได้โปรดบำบัดทุกข์โศก โรคภัยอันตรายทั้งปวง
ข้าพเจ้าขอน้อมถึง พุทรานุภาพ ธรรมมานุภาพ สังฆาฏินุภาพ
พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์
ขอได้โปรดขจัดปัดเป่าทุกข์โศก โรคภัยทั้งปวงให้หมดสิ้นไป
ขอความสุข สมปรารถนาทุกประการ จงมีแด่ข้าพเจ้า
ขอเทพเจ้าเบื้องบน และเทพเจ้าเบื้องล่างทั้งหมด
ได้โปรดปัดเป่า ให้เวรกรรม และสรรพเคราะห์ทั้งมวล จงหมดสิ้นไป


??
บทสวดอัญเชิญพระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าดิน
(ใช้สวดเฉพาะอัญเชิญเสด็จประทับทรง)

???????            ???????
อิม เอี้ยง ฮุง เฮี้ยว ยิก ง่วย จุง                                     ฮุง ฮุง โง้ว เฮ้ง ฮะ เคี้ยง คุง

???????                                  ???????
ตี้ เต็ก เฮี้ยง ฮ้วง ชำ ห้วย ยก                                      เจ่ง ลิบ หุ่ย อ๊วง ซิว จิง กุง

แปล.....
หยิน-หยางแยกสุริยันจันทราอากาศ
เบญจธาตุหลอมรวมดินฟ้าประสาน
มหาคุณธรรมเสกสร้างจักรวาล
ปัญญาญาณหยั่งได้ด้วยจิตรี


คำสวดอาราธนาเทพเจ้าห้าทิศ
และพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลาย
(นอกจากจะอัญเชิญเสด็จพระทับทรงแล้ว ไม่ต้องสวด)

?? ??????
ฮ่ง เชี่ย ตัง ฮึง บัก เต็ก แช กุง
ขออัญเชิญเทพเจ้าธาตุไม้แห่งทิศตะวันออก

?? ??????
ฮ่ง เชี่ย นำ ฮึง ห่วย เต็ก แช กุง
ขออัญเชิญเทพเจ้าธาตุไฟแห่งทิศใต้

?? ??????
ฮ่ง เชี่ย ตง เอียง โทว เต็ก แช กุง
ขออัญเชิญเทพเจ้าธาตุดินแห่งทิศเบื้องกลาง

?? ??????
ฮ่ง เชี่ย ไซ ฮึง กิม เต็ก แช กุง
ขออัญเชิญเทพเจ้าธาตุทองแห่งทิศตะวันตก

?? ??????
ฮ่ง เชี่ย ปัก ฮึง จุ้ย เต็ก แช กุง
ขออัญเชิญเทพเจ้าธาตุน้ำแห่งทิศเหนือ

?????????
ฮ่ง เชี่ย เต็ก เต็ก เสีย จู ฮุก เซียง กุง
ขออัญเชิญปวงพระอริยเจ้าและทวยเทพยดาทั้งหลายมหาธารณีสูตร

เนื้อร้อง /คำอ่าน
นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย . นำ มอ ออ ลี เย . พอ ลู กิด ตี ชอ ปอ ลา เย . ผู่ ที สัก ตอ พอ เย . มอ ฮอ สัก ตอ พอ เย . มอ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย . งัน . สัก พัน ลา ฟา อี . ซู ตัน นอ ตัน แซ . นำ มอ เสิด กิด สี ตอ อี มง ออ ลี เย . พอ ลู กิด ตี สิด ฟู ลา เลง ทอ พอ . นำ มอ นอ ลา กิน ชี . ซี ลี มอ ฮอ พัน ตอ ซา เม . สัก พอ ออ ทา เตา ซี พง . ออ ซี ยิน . สัก พอ สัก ตอ นอ มอ พอ สัก ตอ . นอ มอ พอ เค . มอ ฟา ทา เตา . ตัน จี ทอ . งัน ออ พอ ลู ซี . ลู เกีย ตี . เกีย ลอ ตี . อี ซี ลี . มอ ฮอ ผู่ ที สัก ตอ . สัก พอ สัก พอ . มอ ลา มอ ลา . มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน . กี ลู กี ลู กิด มง . ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี . มอ ฮอ ฟา เซ เย ตี . ทอ ลา ทอ ลา . ตี ลี นี . สิก ฟู ลา เย . เจ ลา เจ ลา . มอ มอ ฟา มอ ลา . มก ตี ลี . อี ซี อี ซี . สิด นอ สิด นอ . ออ ลา เซียง ฟู ลา เซ ลี . ฟา ซอ ฟา เซียง . ฟู ลา เซ เย . ฟู ลู ฟู ลู มอ ลา . ฟู ลู ฟู ลู ซี ลี . ซอ ลา ซอ ลา . เสิด ลี เสิด ลี . ซู ลู ซู ลู . ผู่ ที เย ผู่ ที เย . ผู่ ทอ เย ผู่ ทอ เย . มี ตี ลี เย . นอ ลา กิน ชี . ตี ลี สิด นี นอ . พอ เย มอ นอ . ซอ พอ ฮอ . เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . มอ ฮอ เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . เสิด ทอ ยี อี . สิด พัน ลา เย . ซอ พอ ฮอ . นอ ลา กิน ชี . ซอ พอ ฮอ . มอ ลา นอ ลา . ซอ พอ ฮอ . เสิด ลา เจง ออ หมก เค เย . ซอ พอ ฮอ . ซอ พอ มอ ฮอ ออ เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . เจ กิด ลา ออ เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . ปอ ทอ มอ กิด เสิด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ . นอ ลา กิน ชี พัน เค ลา เย . ซอ พอ ฮอ . มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย . ซอ พอ ฮอ . นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย . นำ มอ ออ ลี เย . พอ ลู กิด ตี . ชอ พัน ลา เย . ซอ พอ ฮอ . งัน . เสิด ติน ตู . มัน ตอ ลา . ปัด ทอ เย . ซอ พอ ฮอ .

ใจความเป็นภาษาไทย
ขอนอบน้อมนมัสการแด่องค์พระอริยะ ผู้ห่างไกลจากบาปอกุศล วัตถุประสงค์แห่งบทนี้พระโพธิสัตว์ทรงสั่งสอนชาวโลก ให้ปฏิบัติทางจิตเป็นมูลฐาน พระสัทธรรมทั้งหลายล้วนกำเนิดมาแต่จิต เหตุนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความชัดแจ้งแห่งจิต และมองเห็นสภาวะแห่งตน จึงจะสามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อไม่แจ้งชัดในจิตก็ไม่สามารถเห็นสภาวะแห่งตน หากแต่จิตมีความมั่นคง ก็สามารถเดินทางสู่พระนฤพานได้ ขอนอบน้อมคารวะแด่องค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) ผู้เพ่งเสียงแห่งสรรพสัตว์ผู้ยาก พระโพธิสัตว์ผู้สงสารชีวิตแห่งสรรพสัตว์ผู้ตกอยู่ในกองทุกข์ เขาเหล่านั้นล้วนมีความทุกข์อันเกิดจากการหลงลืมสภาวะเดิมของตน จำต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ พระองค์พิจารณาตามนี้ จึงเกิดเมตตาจิตที่จะโปรดสัตว์ ขอนอบน้อมคารวะต่อผู้ให้ความตรัสรู้แก่ทุกชีวิตหากตั้งใจในธรรม นอบน้อมต่อความแจ้งในสภาวะเดิม ก็จะถึงความหลุดพ้น... เมื่อน้อมคารวะผู้กล้าหาญก็มีโอกาสที่จะหลุดพ้น มวลสรรพสัตว์ในโลกอันไพศาล ถ้ารู้สึกตัวแล้วลงมือปฏิบัติ ล้วนถึงความหลุดพ้นได้ ขอนอบน้อมคารวะต่อผู้มีมหากรุณาจิต พระโพธิสัตว์เป็นผู้มีความเมตตากรุณาไม่มีประมาณ นำสัทธรรมอันเป็นความดับสูญโดยแท้จริง ปลุกให้มนุษย์ฟื้นคืนสภาวะเดิมที่มีอยู่ เข้าถึงสัทธรรมอันบริสุทธิ์ องค์อริยะผู้อิสระ ผู้มีกายใจอันบริสุทธิ์สะอาด กาย ใจ จะบริสุทธิ์ได้ ต้องตั้งอยู่ในสัจธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในศีล การปฏิบัติธรรมต้องถือความสัจเป็นพื้นฐาน ใช้ความเพียรเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุสู่อริยสัจ หากการปฏิบัติธรรมไม่ประกอบด้วยความสัจ ก็จะไม่พบหนทางสู่ความสำเร็จ เนื่องจากความสัจนั้นเป็นธรรมที่ปราศจากการหลอกลวง จิตจึงรวมเป็นหนึ่งได้ เมื่อมีความสัจ ก็จะมีความเข้าใจ เมื่อเข้าใจก็จะมองเห็นความปลอดโปร่ง เมื่อปลอดโปร่งก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลง และกลับกลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นผู้ที่จะนอบน้อมเข้าถึงองค์อริยะ จำต้องปฏิบัติธรรมโดยมานะพากเพียร มีจิตใจมั่นคงเป็นหนึ่ง จะกระทำโดยเร่งรีบไม่ได้ ต้องทำใจให้ว่างเข้าถึงองค์แห่งพระธรรมคัมภีร์ หมั่นในการปฏิบัติตามหลักธรรม มีความคิดดำริมั่นที่จะก้าวข้ามห้วงแห่งโอฆะ (โอฆะ = การเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ ) คิดจะกระทำประโยชน์แก่สรรพชีวิต ผู้ปฏิบัติต้องจงใจมุ่งไปข้างหน้า ฝึกฝนให้กายและจิตรวมเป็นหนึ่ง (เอกัคคตา) เพื่อให้สำเร็จในมรรคผล ด้วยความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว์ ทรงย้ำเตือนให้ยึดถือพระไตรสรณาคมน์ ต้องปฏิบัติตนอยู่ในมนุษยธรรม ทำตนเป็นตัวอย่างเพื่อให้สาธุชนรุ่นหลังได้รับรู้เป็นแบบอย่าง และเจริญรอยตาม สาธุชนผู้ปฏิบัติตามพระพุทธองค์และพระธรรม ยิ่งต้องมีความเมตตากรุณาจิตและโพธิจิตเพื่อโปรดสัตว์ รักษาพระธรรมยิ่งกว่าชีวิตและเผื่อแผ่ทั่วไปไม่มีประมาณพระโพธิสัตว์เล็งเห็นว่าชาวโลกถือเอาความรวย, มีชื่อเสียง, ศักดินา เป็นที่นิยมศรัทธา อันเป็นการเพิ่มพูนความทุกข์ พระองค์จึงเตือนจิตให้มนุษย์ จงผ่อนใจในทางโลก โน้มน้าวจิตใจมาในทางมรรคผล เมื่อจิตว่างแล้ว พระสัทธรรมอันพิสุทธิ์ก็จะเจริญขึ้นทุกคนที่ปฏิบัติสามารถรู้ได้เห็นได้ และบรรลุสู่พระพุทธภูมิได้โดยเสมอกัน ผู้ที่ทำความดีย่อมได้รับการชมเชย ผู้ทำบาปจะต้องสำนึกและขอขมาโทษ ไม่ว่านักปราชญ์หรือผู้โง่เขลา เบาปัญญา คนหรือสัตว์ ล้วนสามารถหลุดพ้นได้ ถ้าเขาเหล่านั้นปฏิบัติธรรมด้วยความสัจ ผู้ปฏิบัติต้องถือพระสัทธรรมเป็นสูญ ไม่ข้องแวะ ไม่ติดในรูป ไม่ยึดในจิต ถือเอาสัจธรรมเป็นใหญ่ และต้องละความวิตกกังวล กำจัดความโกรธ ความโลภ ความหลง โดยใช้หลักแห่งปัญญาดับกิเลสให้จิตสงบ เป็นอยู่ในโลกนี้โดยสันติสุข ความศรัทธาจริงอันต่อเนื่องกันจิตต้องตรงกับพระธรรม ห้ามมิให้มีความคิดทางโลกเกิดขึ้นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เนื่องจากว่าหากปล่อยให้ความคิดทางโลก เกิดขึ้นในจิต กาย ใจ ก็จะไม่บริสุทธิ์ทำให้เกิดการขัดแย้งกับพระธรรมไม่อาจจะพบความสันติสุขได้ ความสะอาดจิตสะอาดสดใสไร้ราคะ ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยว ไม่หวั่นไหวต่อการก่อกวนของเหล่ามาร(กามกิเลส) หากสามารถตั้งจิตข่มจิตสำรวมกาย วาจา และจิต ละทิ้งโลกาวิสัยทั้งหมดก็จะเข้าถึงพุทธสภาวะที่มีอยู่เดิม ถ้าทำให้จิตมีความสงบนิ่งอยู่ทุกขณะ ไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน ก็จะมีความสำเร็จในธรรมโดยมิรู้ตัวพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ รวมทั้งพระโพธิสัตว์เจ้าได้หลุดพ้น ในขณะที่อยู่ในโลกอันมากล้นไปด้วยกิเลสนี้ เป็นโลกนาถ มีความเป็นอิสระ มีกุศลจิตสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มัวหมอง มีรัศมีสว่างรอบกาย และสามารถร่วมกับดินฟ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รักษาความมีกุศลจิต อย่าทำลายตนเอง อย่าหลงผิดเป็นชอบ สิ่งสำคัญ.ต้องรักษาจิตให้บริสุทธิ์ ผู้มีความกรุณา ผู้ปลดปล่อยทุกข์ เป็นผู้มีจิตในทางธรรม ดำรงมรรคมั่นคง มีสติปัญญาเฉียบแหลมยิ่งใหญ่เมื่อจิตมีความสงบก็สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งชั่วร้ายให้กลับกลายเป็นดี กระทำตามโอวาท อย่ามีจิตหลงผิด การเน้นปฏิบัติอนัตตธรรม (อนัตตธรรม = ธรรมชาติที่เป็นความไม่มีตัวตน) มองเห็นสรรพธรรมเป็นสูญ (สูญ = สูญตา = ความว่าง) มองความรุ่งเรืองแห่งลาภยศ สรรเสริญเป็นสูญ มองให้เห็นเป็นเงาลวง ทำจิตใจร่างกายให้หมดจด พุทธธรรมมีความเสมอภาค อีกทั้งยังอำนวยประโยชน์สุขแก่สัตว์โลก ผู้ที่มีปัจจัยแห่งบุญย่อมได้รับความสุขความคิดคำนึงเกิดมาแต่จิต จิตเป็นใหญ่ จิตเป็นประธานแห่งบุญและบาป ผู้ปฏิบัติต้องกำจัดความคิดอันเป็นอกุศล ความคิดฟุ้งซ่าน ระงับความวิตกกังวล เพียรพยายามเสาะหาสัจธรรม ชำระล้างอายตนะภายในให้สะอาดพิสุทธิ์ ละความห่วงใยใดๆให้สิ้นเชิง ความมีอิสระทันที ผู้ปฏิบัติไม่มีเวลาใดที่ไม่เป็นอิสระคือมีอิสระทุกเมื่อ การปฏิบัติกระทั่งสำเร็จวิชชาธรรมกาย มีอาสน์ดอกบัวรองรับ โดยปกติแล้วผู้ที่มีจิตว่างก็จะมีความสะอาดทั้งกายและจิต เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ และก็จะตั้งอยู่เช่นนั้น ไม่มีวันเสื่อมถอย การเกิดความคิดปฎิบัติธรรมสามารถบันดาลให้เทพเจ้ามาปกปักรักษา ผู้ปฏิบัติจะต้องสร้างสมบุญบารมีเพื่อเป็นพื้นฐานในการบรรลุสู่มหามรรค (มรรคผล-นิพพาน) ผู้ปฏิบัติจะต้องยืนให้มั่นตั้งใจปฏิบัติ ไม่ลุ่มหลงด้วยพวกเดียรถี มีความแน่วแน่ มีสมาธิ มีความสงบ มีความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่สามารถข้ามพ้นสังสารวัฏได้ พระสัทธรรมอันไพศาล สามารถระงับความเกิดดับแห่งกิเลสได้ ภัยพิบัติต่างๆไม่แผ้วพาน ทุกคนสามารถสำเร็จเป็นพุทธะได้เหมือนกัน กำจัดความหลงผิด ความเห็นแก่ตัว ปล่อยวางปัจจัยทางโลก เมื่อปฏิบัติจิตให้มีสภาพเหมือนอากาศอันโปร่งใส ไร้ละอองธุลีแม้แต่น้อย ก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมได้ เมื่อปฏิบัติธรรมเข้าถึงความสมบูรณ์แห่งสภาวะเดิมแล้ว จะมีความสว่างปรากฏในกายของตน ความโกรธ ดุ สุรเสียงที่เปล่งออกมาดุจเสียงคำรามของฟ้า กระหึ่มไปทั่วสารทิศ ธรรมเหมือนดังฟ้าร้องคำรามไปทุกสารทิศ เป็นเสียงแห่งพรหมเมื่อเหล่ามารได้ยินศัพท์สำเนียงนี้ ก็จะเกิดความสะดุ้งกลัว การกระทำดี สามารถทำลายความกังวลแห่งภยันตรายได้ ธรรมะเป็นสิ่งลึกซึ้ง เข้าใจยาก และมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถประมาณ หรือคาดคิดได้ เป็นประโยชน์ที่ไม่มีสิ่งใดทัดเทียม ผู้ปฏิบัติได้เช่นนี้ ย่อมบรรลุสู่ภูมิแห่งพุทธ การชักชวนตามพระศาสนา ทุกสรรพสิ่งให้ดำเนินไปตามธรรมชาติ ทุกสิ่งปล่อยให้ดำเนินไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่ง อย่าฝืนกระทำตามใจชอบ เป็นมหาสติ มีจิตใจมั่นคงสามารถเข้าสู่มหาปัญญา ผู้ปฏิบัติธรรม มีความสว่างแห่งสติปัญญาอยู่ ถ้าใช้จิตนี้เป็นฐานใช้ธรรมให้เป็นประโยชน์ ก็จะได้รับฐานธาตุที่สดชื่น แต่หากไม่มีจิตใจมั่นคงกำจัดกิเลสในตนไม่หมด ก็ไม่มีทางที่จะให้ความว่างแห่งสติปัญญาที่มีอยู่ดั้งเดิมปรากฏออกมาได้เลย. ความผ่านธรรมไปถึงธรรมราชา มีความอิสระในธรรม การได้พระธรรมกายอันบริสุทธิ์ ได้ดวงแก้วแห่งพระรัตนะ ผู้ที่มีธรรม ตั้งอยู่ในขันติธรรม ผู้บรรลุธรรม มีความสุขอันแท้จริงยากจะบรรยาย เป็นการอนุโมทนาตามเหตุตามปัจจัย ความสุขที่แท้จริง จะต้องได้จากการปฏิบัติที่ยากลำบาก ถ้าสามารถอดทนต่อความยากลำบากก็จะเข้าถึงความสุขอันยิ่งได้ จะต้องมีความรู้ด้วยตนเอง ผู้จะบรรลุธรรมหากสามารถละการยึดเกี่ยวเข้าถึงสภาวะดั้งเดิม ก็จะพบพระพุทธเจ้าได้ทุกพระองค์ การประกอบพิธีตามปรารถนา ประกอบพิธีกรรมไม่ละจากตัวตน การประกอบธรรม โดยปราศจากความคิดคำนึงมีความเป็นอิสระสูง ผู้ปฏิบัติเพียงแต่มีความมุ่งมั่น มีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง มีจิตอันเป็นหนึ่งเดียว ก็จะได้เห็นองค์พระโพธิสัตว์ ความเป็นมหามงคลอันสูงสุด สามารถอำนวยประโยชน์ และคุ้มครองสรรพสัตว์โดยไม่ละทิ้ง น้ำอมฤตทานสามารถอำนวยประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวง การตรัสรู้ธรรม ตรัสรู้ถึงภูมิจิต ผู้ที่ปฏิบัติจะต้องมีความวิริยะพากเพียรอย่างแรงกล้า ปฏิบัติทุกวันทุกคืนเสมอต้นเสมอปลายไม่ท้อถอย เป็นการรู้ในธรรม รู้ในจิต ผู้ปฏิบัติจะต้องถือ "ตัวเขา-ตัวเรา" เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เพียงแต่ไม่เห็นลักษณะตัวเขาตัวเรา แม้สรรพสัตว์ในทุคติ ก็ต้องถือว่าเท่าเทียมกับเรา มหากรุณา ให้ผู้ปฏิบัติต้องเจริญเมตตากรุณาจิต เพื่อให้สรรพสัตว์เข้าถึงโพธิมรรค รักในตนเองเท่าใด ก็ให้รักผู้อื่นเท่านั้น นักปราชญ์ผู้รักษาตนเองได้ มีมหากรุณาจิต ผู้ปฏิบัติจะต้องเคารพนักปราชญ์ เห็นผู้ทำดีจะต้องช่วยกันรักษา ผู้ที่เกิดความท้อถอยก็ต้องส่งเสริมให้กำลังใจ ความคมของวัชระ ให้คนเรามีความมั่นคงในการปฏิบัติธรรม สุรเสียงก้องไปสิบทิศ เป็นสุรเสียงแห่งความปิติยินดี ความสำเร็จผล มงคล นิพพาน ระงับภัยเพิ่มพูลประโยชน์ พระสัทธรรมไม่เกิดไม่ดับ เป็นสภาวะอันสงบมาแต่เดิม ความสำเร็จในธรรมทั้งหลาย เข้าถึงพระวิสุทธิมรรคปราศจากขอบเขตอันจำกัด สรรพสัตว์เพียงแต่ละวางจากลาภยศชื่อเสียง ก็จะเข้าถึงความหลุดพ้นได้ ผู้ปฏิบัติถ้าเห็นแจ้งในพระสัจธรรมและความหลอกลวง(ไม่แท้) ก็จะสำเร็จได้ง่าย ความไพศาลของพระพุทธธรรม ผู้ใดน้อมนำไปปฏิบัติจะสำเร็จในพระพุทธผล ทวยเทพเจ้าต่างได้รับความสำเร็จอันเป็นความว่างเปล่า (สุญญตาธรรม) ความสำเร็จด้วยความรัก ความเมตตากรุณา การปกปักษ์รักษา แสดงถึงความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์มุ่งเน้นให้คนปฏิบัติธรรม อีกทั้งยังเปิดเผยหัวใจอันลึกซึ้งของมหามรรคนี้ เป็นการแสดงความรักของพระโพธิสัตว์ต่อหมู่ชน คนเรานั้นมีโรคทางจิตเป็นภัยคุกคาม พระธรรมโอสถเท่านั้นที่สามารถรักษาให้หายได้ สัตว์ทุกประเภทมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สามารถบรรลุพระสัมมาสัมโพธิได้เหมือนกัน สรรพสัตว์มีโอกาสร่วมรับความสุขสบายทั่วถึงกัน บุคคลมีขันติธรรมก็จะเข้าถึงธรรมได้ด้วยดี สามารถสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ไม่จำกัด (ต่อเนื่องกับบทก่อน) ความเมตตาอันสูงสุด การใช้วชิรธรรมจักร ปราบเหล่ามารศัตรูได้รับความสำเร็จ สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนสำเร็จในความบริสุทธิ์ได้ จึงไม่ควรประกอบอกุศลกรรมทั้งหลาย พุทธธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีขอบเขต จะต้องปฏิบัติเพื่อได้รับความสุขร่วมกัน ย้ำเตือนให้ผู้ปฏิบัติจะต้องประกอบด้วยสติปัญญาเพื่อการหลุดพ้น ละจากกิเลส ผู้ปฏิบัติไม่ยึดในทางใดทางหนึ่ง ปฏิบัติโดยการพิจารณา พร้อมทั้งมีหิริโอตตัปปะ มรรคผลนั้นสำเร็จได้ด้วยตนเอง สำเร็จได้ด้วยการพิจารณา ในทุกขณะจะต้องพิจารณาจิตของตน รักษาไว้ในทุกเหตุปัจจัยไม่ให้วิตกจิตเกิดขึ้นได้ รักษาไว้ด้วยความเป็นภัทร (ภัทร = เจริญ,ประเสริฐ) เถระเพ่งโดยอิสระ เป็นที่รักของผู้เจริญ เป็นที่รักของพระอริยะ การปฏิบัติให้ถือเอาสัมมาจิต และความมีสัจเป็นหลัก คุณธรรมจะสำเร็จได้ ด้วยสภาวะแห่งเมตตาธรรม หากจิตตั้งอยู่ในอกุศลก็ย่อมเป็นการยากที่จะสำเร็จพระอนุตตรธรรม พระคาถาทั้งหมดแห่งมหากรุณาธารณีสูตรมาไว้ในประโยคนี้ มีนัยบ่งบอกถึงความเมตตากรุณาของพระโพธิสัตว์ เพื่อโปรดเหล่าสรรพสัตว์ทั้งปวงให้ได้รับหิตานุหิตประโยขน์ มีพระสัมมาสัมโพธิเป็นหลักชัย เน้นย้ำให้พยายามควบคุมกายใจไม่ให้ลื่นไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบ โน้มนำเอาฌานสมาธิเพ่งการเกิดการดับ เป็นการสาธยายมนต์สรรเสริญพระอริยะ และกล่าวย้ำถึงการปฏิบัติธรรม ต้องละความเป็นตัวตน, บุคคล, เรา-เขา จึงสามารถไม่ให้เกิดความคิดนึกอันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ได้ความนึกคิดติดยึดไม่เกิด ความเข้าใจถึงธรรมก็จะเป็นที่หวังได้ พระสัทธรรมไม่มีความสิ้นสุด บรรดาผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีความบริสุทธิ์เป็นเครื่องอยู่ นำทางสู่แดนสุขาวดีมีการเกิดย่อมต้องมีการตาย มีความชนะย่อมต้องมีความพ่ายแพ้... แต่ชาวโลกผู้ตกอยู่ภายใต้อวิชชากลับยินดีต่อการเกิดเกลียดชังความตาย ท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่นั่นเอง ฉะนั้นหากต้องการรอดพ้นจากความตาย จะต้องค้นหาความเป็นในความตายให้ได้เสียก่อน ผู้ปฏิบัติต้องสำรวมตาเห็นรูป ไม่ปรุงแต่งไปตามรูปที่มองเห็น สำรวมหูฟังเสียง ไม่ปรุงแต่งไปตามเสียงที่ได้ยิน สำรวมจมูกดมกลิ่น ไม่ปรุงแต่งไปตามกลิ่นที่จมูกดม สำรวมลิ้นรับรส ไม่ปรุงแต่งไปตามรสที่ลิ้นรับ สำรวมกายถูกต้องสัมผัส ไม่ปรุงแต่งไปตามที่ร่างกายถูกต้องสัมผัส สุดท้ายสำรวมใจรับรู้อารมณ์ ไม่ปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ใดๆที่ใจรับรู้ รวมเรียกว่าสำรวมอินทรีย์ ๖ อันมี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ บรรลุเป็นโพธิสัตว์อันบริสุทธิ์ จงเว้นจากการทำบาป เร่งบำเพ็ญสรรพกุศล ชำระจิตให้สะอาดหมดจด. นี่คือพระธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ธรรมเหล่าใดจะสำเร็จได้ด้วยอาศัยใจเป็นประธาน
พระมหากรุณาธารณีสูตร(ต้าเป่ยโจว้)ภาคภาษาจีนกลาง

??????????๐?????๐
นำมอเฮอลาตันหนอตัวลาเหยี่ยเยีย๐นำมอออลีเยีย๐
? ????????๐??????๐
ผอลูเจี๋ยตีซั่วปอลาเยีย๐ผู่ทีซ่าตัวผอเยีย๐
? ??????๐???????๐?๐
หมอเฮอซ่าตัวผอเยีย๐หมอเฮอเจียหลูนีเจียเยีย๐อัน๐
? ?????๐?????๐
ซ่าปั่วลาฝาอี๐ซุ่ต๋าหนอต๋าเซี่ย๐
? ???????????๐
นำมอซีจี๋ลี่ตัวอี๋มงออลีเยีย๐
? ??????????๐
ผอหลูจี๋ตี้ซื่อฝอลาเลิ่งถัวผอ๐
? ??????๐????????๐
นำมอหนอลาจิ่นฉือ๐ซีลี่หมอเฮอปั๋วตัวซ่าเมีย๐
? ???????๐???๐
ซ่าผอออทาโตวซูเผิง๐ออซืออวิ้น๐
? ?????????????๐
ซ่าผอซ่าตัวหนอหมอผอซ่าตัวหนอหมอผอเฉีย๐?
???????๐?????๐
หมอฝ่าเทอโต้วต๋าจื้อทอ๐อันออผอหลูซี๐
? ???๐???๐???๐??????๐
หลูเจียตี้๐เจียหล่อตี้๐อี๋ซีลี่หมอเฮอผู่ทีซ่าตัว๐
? ????๐????๐???????
ซ่าผอซ่าผอ๐มอลามอลา๐มอซีมอซีลี่ถัวอวิ้น๐
? ??????๐????????๐
จวี้หลู่เจี๋ยหมง๐ตู้หลู่ตู้หลู่ฝาเซ่อเยี้ยตี้๐
? ??????๐????๐???๐
มอเฮอฝอเซอเยี้ยตี้๐ถัวลาถัวลา๐ตี่ลี่นี๐
? ????๐????๐?????๐
ซื่อฝอลาเยีย๐เจอลาเจอลา๐มอมอฝอหมอลา๐
? ???๐????๐????
เต็กหลี อุตสาหกรรม (สปริงเกอร์ไทดี)
สปริงเกอรไทแลนด์ sprinklerthailand
สวัสดี...ผู้เยี่ยมชม...กด + Thank You ให้หรือยัง

ออฟไลน์ <<B'oO..

 • เซียนประจำบอร์ดมูลนิธิ
 • *****
 • กระทู้: 917
 • ชอบกด Like+ 155
 • เพศ: ชาย
 • คณะกีบู่จูมุกดาหาร
  • MSN Messenger - boo_jeemokkoa@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
"Khee-Bu-Joo"

กรุณากดคำว่า +Thank You
แทนการขอบคุณด้วยนะครับผม

ออฟไลน์ TEK-HLEE

 • ศิษย์อาจารย์จี้กง
 • Administrator
 • *****
 • กระทู้: 250
 • ชอบกด Like+ 149
 • เพศ: หญิง
 • พุทธังเอากะตังใส่ตู้ พระไม่อยู่ทุบตู้เอากะตัง
  • MSN Messenger - naruncharas@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • www.sprinklerthailand.com
  • อีเมล์
โอ้ย งง ^15ngng^

อยากหาย งง บ่ ทำหัวให้เล็กลงสิ ^a2^
เต็กหลี อุตสาหกรรม (สปริงเกอร์ไทดี)
สปริงเกอรไทแลนด์ sprinklerthailand
สวัสดี...ผู้เยี่ยมชม...กด + Thank You ให้หรือยัง

ออฟไลน์ <<B'oO..

 • เซียนประจำบอร์ดมูลนิธิ
 • *****
 • กระทู้: 917
 • ชอบกด Like+ 155
 • เพศ: ชาย
 • คณะกีบู่จูมุกดาหาร
  • MSN Messenger - boo_jeemokkoa@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
"Khee-Bu-Joo"

กรุณากดคำว่า +Thank You
แทนการขอบคุณด้วยนะครับผม