ผู้เขียน หัวข้อ: พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 สิงหาคม 2553  (อ่าน 3926 ครั้ง)

ออฟไลน์ เด็กมุก

 • Administrator
 • *****
 • กระทู้: 207
 • ชอบกด Like+ 135
  • ดูรายละเอียด
  • เครื่องทำตรายาง
พระราชดำรัส สมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่ 11 สิงหาคม 2553

คำขวัญวันแม่ ปี 2553
".....แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว
กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหวานไถ
บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ
หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร.."
           สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำรัสตอบคณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม

             "ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาล และท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้แทนของข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลากร พลเรือน ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ สภา สถาบัน สมาคม ชมรม มูลนิธิลูกเสือชาวบ้าน และประชาชนทุกหมู่เหล่า จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมจำนวน 15,215 คน ที่พร้อมใจกันเดินทางมาอวยพรข้าพเจ้าในวันนี้ คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในนามของประชาชนไทยทั้งประเทศทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังใจ ยิ่งขึ้น ขอขอบคุณผู้มีน้ำใจอีกหลายท่านที่จัดอาหารและน้ำดื่มมาช่วยสำหรับบริการ ประชาชนจำนวนมาก ที่เดินทางมาอวยพรข้าพเจ้า และยังขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกกลุ่มบุคคลที่บำเพ็ญสาธารณกุศล สาธารณประโยชน์ ประชาชนไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ที่จัดกิจกรรมหรือทำสิ่งดีๆ เพื่อบ้านเมือง หรือช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแก่ข้าพเจ้า เช่น มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ได้จัดทำโครงการผ่าตัดและรักษาเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ตั้งแต่ปี 2552-2555 ขณะนี้ช่วยได้ 333 รายแล้ว แต่ตั้งเป้าหมายจะช่วยเด็กโรคหัวใจให้ได้ถึง 800 คน โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดทำโครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเทิดไท้คู่ขวัญองค์ ราชันย์ราชินีสืบต่อจากโครงการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการปลูกต้นไม้นานาชนิดของหลายหน่วยงาน โครงการปลูกหญ้าแฝก การบริจาคโลหิต การพัฒนาวัด มัสยิด และการไถ่ชีวิตโค กระบือ โครงการรักษาผู้ป่วยออทิสติก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของกองทัพเรือ กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนของกระทรวง ยุติธรรม การอุปสมบทพระภิกษุและบรรพชาสามเณรเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ และยังมีอีกมากมายหลายโครงการ ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบถ้วน ข้าพเจ้าปลื้มใจที่ชาวไทยพร้อมใจกันทำความดีเพื่อข้าพเจ้า จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วย

ทรงมีพระราชดำรัสถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้พระสุขภาพดีขึ้นมากแล้ว แต่หมออยากให้ทรงทำกายภาพบำบัดต่อไป เพื่อให้ทรงพระดำเนินได้แข็งแรง ก่อนที่จะเสด็จฯออกจากโรงพยาบาล

พระราชดำรัสถึงเงินบริจาคที่ประชาชนนำถวาย

             สำหรับเงินที่ประชาชนถวายมา คนละเล็กคนละน้อยซึ่งรวมแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่หลายล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยที่เดือดร้อน ส่วนพวงมาลัยและดอกไม้ ข้าพเจ้ารับเป็นธุระมาจัดถวาย เช่น ส่งไปบูชาพระประธานตามวัดต่างๆ เป็นการนำกุศลไปสร้างกุศลเพิ่ม ซึ่งผู้ถวายทุกคนจะได้โดยเสด็จพระราชกุศลกับพระองค์ท่าน ข้าพเจ้าเองร่วมอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านด้วย

พระราชดำรัสถึงพระราชกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

             พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับที่โรงพยาบาลศิริราช ทรงปฏิบัติพระราชกิจตามปกติ เช่นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้บุคคลต่างๆ เฝ้าฯหลายครั้ง ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเข้าเฝ้าฯหลายครั้งแล้ว เพื่อทรงติดตามปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนทั่วประเทศ เรื่องที่ทรงห่วงมากในระยะนี้ คือ เรื่องน้ำ ตั้งแต่ตอนที่ฝนทิ้งช่วง ประชาชนประสบปัญหาพบภัยแล้ง ทรงส่งฝนหลวงไปช่วย จนถึงขณะนี้ฝนตกมาแล้วก็ยังทรงติดตามข่าว และสถิติทุกอย่าง เพื่อเตรียมการไว้สำหรับป้องกัน หรือแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะมีมาอีก ฝนหลวงคือ วิธีการที่ทำให้เกิดฝน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค้นและพัฒนามาตั้งแต่ พ.ศ.2498 เพื่อช่วยประชาชนในท้องถิ่นที่ขาดแคลนน้ำ แต่ไม่ใช่ว่าจะทำฝนหลวงได้ทุกที่ ทุกเวลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งว่าไม่ใช่ทำได้ง่ายๆ ทรงอธิบายว่าต้องมีเมฆและความชื้นในอากาศเพียงพอจึงจะทำได้ โครงการฝนหลวงมีผลงานเป็นที่รู้จักกันดีและเป็นที่เรียกร้องของประชาชนเสมอ ในยามที่ฝนทิ้งช่วงนานๆ จนเกิดปัญหาภัยแล้ง อย่างในปีนี้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศมีปริมาณน้อย และลดลงอย่างรวดเร็ว ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-28 กรกฎาคมนี้ มีน้อยกว่าปีที่แล้วถึง 1 ใน 4 ทางราชการออกประกาศเตือนให้ชาวนา ชาวไร่ลดการปลูกพืชฤดูแล้ง พยายามปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน แต่ประชาชนก็ยังปลูกมากกว่าที่ทางราชการวางแผนไว้ถึง 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ ส่วนมากเป็นการปลูกข้าวนาปรังซึ่งใช้น้ำมากเสียด้วย ข้าพเจ้าก็เห็นใจและเข้าใจชาวนา เพราะเมื่อข้าวได้ราคาและนาว่าง ก็อยากปลูกข้าวต่อไป แม้จะรู้ว่าน้ำไม่พอ บางคนยอมเสี่ยงเผื่อโชคดี ฝนอาจจะมาเร็ว แต่เมื่อฝนไม่ตกข้าวก็เxxx่ยวแห้ง รอวันตาย

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลา แม้ระหว่างประทับพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ก็ไม่ทรงว่างเว้นเลย เดือนมิถุนายนนี้ ทรงขอให้สำนักฝนหลวง การบินเกษตรตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษในภาคเหนือ 4 แห่ง ภาคอีสาน 1 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง เพื่อเพิ่มน้ำให้เขื่อนใหญ่ 5 แห่ง คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระดับน้ำกระเตื้องขึ้นมา และพื้นที่แห้งแล้งภายนอกก็ลดลง การทำฝนหลวงเป็นที่สนใจของนานาชาติอย่างกว้างขวาง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจดสิทธิบัตรการทำฝนหลวงไว้แล้วใครจะใช้ เทคโนโลยีฝนหลวงต้องขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน หลายชาติมาศึกษาดูงานในประเทศไทย บ้างก็ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้เทคโนโลยีฝนหลวง เช่น เมื่อเร็วๆ นี้ ทางรัฐควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นรัฐที่ค่อนข้างแห้งแล้งอยู่เสมอ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้เทคโนโลยีฝนหลวง พระองค์ท่านก็พระราชทาน แสดงให้เห็นว่าพระมหากรุณานั้นมิได้จำกัดอยู่เพียงราษฎรในประเทศไทยเท่านั้น แต่แผ่กว้างไปถึงชาวโลกด้วย ซึ่งข้าพเจ้าภาคภูมิใจที่พระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านมีส่วนช่วยดับทุกข์ ของเพื่อนมนุษย์ในนานาประเทศ ซึ่งบางประเทศมีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีด้านอื่นๆ ยิ่งกว่าประเทศไทยเสียด้วยซ้ำไป

         และจากที่บ้านเราฝนแล้งมาระยะหนึ่งต่อไปจะมีข่าวดีที่พึงต้องระวังไป พร้อมๆ กัน เพราะมีแน้วโน้มของสภาพอากาศว่า ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปีนี้ ประเทศไทยจะมีฝนมากกว่าปกติ ข่าวดีคือ เราจะมีน้ำสำรองไว้ใช้ในปีหน้า แต่ที่ควรระวังคือ ปัญหาน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมที่จะตามมา ดังที่เราเห็นเป็นข่าวบ่อยๆ

 พระราชดำรัสถึงความดีของคุณธิติมา

          สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าอยากจะเล่าเรื่องที่แสดงว่าสังคมไทยของเราไม่เคยแล้งคนดีมีน้ำใจเลย ไม่เคยเลย เนื่องจากข้าพเจ้าได้ทราบข่าวว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ตอนกลางวัน คุณธิติมา ยุราวรรณ อายุ 33 ปี ซึ่งตั้งครรภ์ได้ 9 เดือนแล้ว ได้สร้างวีรกรรมขับรถของตนเองติดตามคนร้ายที่ขโมยรถยนต์ของนายทหารเรือหญิง นอกราชการคนหนึ่ง จากห้างสรรพสินค้า ย่านบางแค เก่งเหลือเกินคุณธิติมา เพราะท้องก็แก่ตั้ง 9 เดือนแล้ว ขับรถไป วิทยุรายงานตำรวจไปตลอดทาง จนตำรวจสามารถติดตามรวบตัวคนร้ายไว้ได้ และเจ้าทุกข์ก็ได้รถคืน

          ข้าพเจ้าขอสรรเสริญคุณธิติมา ซึ่งใจเด็ดพอที่จะขับรถตามคนร้ายไป นับว่าเป็นตัวอย่างของคนดีของคนไทยเรา คนดีที่หายากจริงๆ ข้าพเจ้าทราบว่า คุณธิติมามีกำหนดคลอดบุตรในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ซึ่งตรงกับวันเกิดของข้าพเจ้าพอดี ข้าพเจ้าขออวยพรให้คุณธิติมาผู้กล้าหาญมีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมความปรารถนา และบุตรชายของเธอที่เธอตั้งชื่อไว้ล่วงหน้าว่า น้องฮีโร่ ก็ขอให้มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว เติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติเหมือนคุณแม่ด้วยเช่นกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2012, 04:02:27 PM โดย เด็กมุก »

ออฟไลน์ HS4WNW

 • เทพประจำบอร์ดมูลนิธิ
 • ********
 • กระทู้: 1008
 • ชอบกด Like+ 111
 • เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์

ออฟไลน์ <<B'oO..

 • เซียนประจำบอร์ดมูลนิธิ
 • *****
 • กระทู้: 917
 • ชอบกด Like+ 155
 • เพศ: ชาย
 • คณะกีบู่จูมุกดาหาร
  • MSN Messenger - boo_jeemokkoa@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
"Khee-Bu-Joo"

กรุณากดคำว่า +Thank You
แทนการขอบคุณด้วยนะครับผม

ออฟไลน์ hs4nxa

 • เจ้าพ่อบอร์ดมูลนิธิ
 • ****
 • กระทู้: 324
 • ชอบกด Like+ 141
 • เพศ: ชาย
 • ศิษย์พระอรหันต์จี้กง
  • ดูรายละเอียด
คบคนพาล แต่จริงใจ ก็ไม่ผิด
คบบัณฑิต ไม่จริงใจ ก็ไร้ผล            ฝ่ายติดตาม(ร.ร)เทคโนฯ

ออฟไลน์ HS4VVZ

 • คนรักบอร์ดมูลนิธิ
 • **
 • กระทู้: 71
 • ชอบกด Like+ 68
 • เพศ: ชาย
  • MSN Messenger - adda.10@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์