ผู้เขียน หัวข้อ: Spy Phone เครื่องดักฟังโทรศัพท์ เตือน ระวัง ! Spy Phone  (อ่าน 27758 ครั้ง)

ออฟไลน์ เด็กมุก

 • Administrator
 • *****
 • กระทู้: 207
 • ชอบกด Like+ 135
  • ดูรายละเอียด
  • เครื่องทำตรายาง
สภาออกประกาศเตือน ส.ส.ระวัง "Spy Phone" จากการถูกดักฟังทางโทรศัพท์ประกาศแจ้งเตือนเรื่องการถูกดักฟังทางโทรศัพท์มือถือ

ด้วยปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ประเภท Spy Phone ที่สามารถติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือ โปรแกรม
ดังกล่าวมีความสามารถในด้าน

- การดักรับข้อความ SMS ของเครื่องเป้าหมาย ในการรับเข้า หรือส่งออก SMS
- การดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ ในระหว่างการใช้งาน
- การสั่งปิด-เปิด เครื่องโทรศัพท์เป้าหมายเพื่อดักฟังเสียงการสนทนา
- การติดตามเครื่องเป้าหมายโดยสัญญาณ GPS ระบุตำแหน่งโดยเชื่อมต่อกับ Google Map
- การควบคุมเครื่องเป้าหมายในการตรวจเช็คเบอร์ใน Contact List

การตรวจสอบสามารถทำได้ดังนี้

1. สังเกตจากการใช้งาน SMS ว่ามีปริมาณการใช้มากกว่าปกติหรือไม่ มีการเรียกเก็บเงิน
ค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS เพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมมากน้อยเท่าไร ผู้ใช้โทรศัพท์ควรตรวจสอบ
จากผู้ให้บริการ กรณีอาจจะใช้ไม่ได้ผลถ้าผู้ใช้เหมาจ่ายในการส่ง SMS ตามโปรโมชั่นของ
ผู้ให้บริการ

2. หมั่นสังเกตเสียงที่แทรกเข้ามาในโทรศัพท์ อยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดปกติกับการใช้งาน
ประจำ อาจเป็นไปได้ที่โทรศัพท์ถูกดักฟัง แต่ทั้งนี้ผู้ใช้เครื่องต้องเปิดสายเรียกซ้อน
Function Call Waiting ให้ทำการ Activate ไว้

การป้องกัน

1. ไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่รู้จัก หรือไม่ไว้ใจมายืมใช้โทรศัพท์ เพราะอาจทำการเช็ค IMEI ของเครื่อง
ซึ่งเป็นหมายเลข 15 หลัก การเช็คเครื่องสามารถทำได้อย่างง่ายๆ โดยใช้รหัส *#06#
หมายเลขเครื่องก็จะปรากฏบนหน้าจอ จากนั้นผู้ไม่ประสงค์ดีก็แอบติดตั้งโปรแกรม Spy
Phone ลงบนเครื่องเป้าหมาย

2. ถ้าจำเป็นต้องซ่อมโทรศัพท์มือถือ ควรหาร้านซ่อมที่ไว้ใจได้ ร้านซ่อมโดยทั่วๆ ไป
สามารถเรียนรู้ในการติดตั้งโปรแกรม Spy Phone ได้ไม่ยาก ถ้าผู้ใช้โทรศัพท์ เป็นบุคคลที่มี
หน้ามีตาในสังคม เป็นดารา เป็นนักการเมือง ย่อมตกเป็นเหยื่อในการแอบดักฟังทาง
โทรศัพท์ได้โดยง่าย

3. ไม่พูดสิ่งที่เป็นความลับสุดยอดทางโทรศัพท์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์แบบใช้สาย หรือไร้สาย
เพราะสามารถถูกดักฟังด้วยการแท็บสายโทรศัพท์ หรือดักฟังสัญญาณแบบไร้สายโดยการ
Spy Phone ได้เคยมีตัวอย่างของการแอบดักฟังในการพูดคุยกัน แนะนำมาเผยแพร่สู่
สาธารณะชน

4. เก็บโทรศัพท์มือถือ ในวาระการประชุมที่มีความสำคัญ ในห้องประชุมที่มีวาระในการ
ประชุมที่สำคัญๆ เป็นความลับ อาจต้องมีมาตรการในการเก็บโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร เพราะถึงแม้นไม่เปิดเครื่อง Spy Phone ก็สามารถสั่งเปิดระบบในการแอบดัก
ฟังได้จากเครื่องควบคุม ไปยังเครื่องเป้าหมาย

5. ตัดสัญญาณในการใช้โทรศัพท์ เพื่อความปลอดภัยในการถูกดักฟัง ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ถูก
ควบคุมโดยการตัดสัญญาณโทรศัพท์ด้วยเครื่องตัดสัญญาณ โทรศัพท์จะไม่สามารถโทร
เข้า หรือ โทรออกได้

6. อาจใช้อุปกรณ์ประเภท Voice Scramble ทำการเปลี่ยนเสียงโทรศัพท์ต้นทาง และเข้ารหัส
ในการจัดส่งข้อความเสียงไปยังเครื่องปลายทาง วิธีการนี้เครื่องต้นทางกับเครื่องปลายทาง
ต้องมีเครื่องส่งรหัส และถอดรหัส ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูง

7. ไดเวริร์ด เลขหมายโทรศัพท์ ในการถูกดักฟัง และถูกติดตามโดยการโอนสายเพื่อหลอก
เซลไซต์ของภาครับ กรณีจะต้องไม่ใช้เบอร์ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน


(หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ
โทร.244-2321 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
ที่มา : http://www.parliament.go.th/popup/document/mobilephone_trap.pdf

มาดูรายละเอียดที่ขายกันตามท้องตลาด ราคาเริ่มต้นที่ 4,999 - 9,999 บ.

Spy SMS / ตรวจสอบข้อความของเครื่องเป้าหมาย.
คัดลอกข้อความ SMS ในเครื่องเป้าหมาย ทุกข้อความ ทั้ง SMSรับเข้า - SMSส่งออก ไปยังเครื่องควบคุมเปิดดูได้ทันที.


รู้ทุกข้อความ SMS ตรวจสอบได้ทันที.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4cRrgMoSJ00" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=4cRrgMoSJ00</a>


Call Conference / แอบฟังการสนทนาแบบ 3 สาย.
โดย ใช้เครื่องควบคุม เชื่อมต่อสัญญาณ ไปที่เครื่องเป้าหมาย ก็จะสามารถ แอบฟังการสนทนาโทรศัพท์ แบบ 3 สาย โดยที่เป้าหมายไม่รู้ตัว และจะมี SMS แจ้งเตือนเมื่อเครื่องเป้าหมาย มีการสนทนาทางโทรศัพท์เกิดขึ้น.

Spy Bug / ฟังการสนทนาขณะ ไม่ได้ใช้โทรศัพท์.
โดย ใช้เครื่องควบคุม โทรไปที่เครื่องเป้าหมาย และจะมีการรับอัตโนมัติ และสามารถฟังเสียงรอบๆบริเวณเครื่องได้ โดยหน้าจอโทรศัพท์ จะไม่ปรากฏ ไฟกระพริบ หรือเสียงใดๆ ให้่เป้าหมายรู้ตัว.


รู้ทุกการสนทนา ฟังแบบสดๆ ทุกคำพูด.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-djiChdMnvk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=-djiChdMnvk</a>

GPS Tracker / แสดงตำแหน่ง ภาพถ่ายดาวเทียม.
สำหรับ โทรศัพท์เครื่องเป้าหมาย ที่มีระบบ GPS จะสามารถติดตาม มือถือเครื่องเป้าหมาย ว่าอยู่ที่ไหน โดยจะแสดงเป็น แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
บอกที่อยู่ และสถานที่ ของเครื่องเป้าหมาย.

Cell ID Tracker / แสดงตำแหน่ง ภาคพื้นดิน.
แต่ หากอยู่ใน จุดที่อับสัญญาณ GPS เช่นในตึก หรือ ลานจอดรถชั้นใต้ดิน สามารถทราบตำแหน่ง จาก ID Base (เสาโทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุด)จากสถานีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือแทนการค้นหา ตำแหน่งจากสัญญาณดาวเทียมแทน.


รู้ทุกตำแหน่ง บอกที่อยู่ของเป้าหมาย.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LQqi6KuZp3U" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=LQqi6KuZp3U</a>

Phone Dead / โทรไปดักฟังแม้เป้าหมายปิดเครื่อง.
สามารถ การดักฟังเสียงเสียงรอบๆ แม้เครื่องเป้าหมาย จะถูกปิดเครื่องไว้ เฉพาะเครื่องควบคุมเท่านั้น ที่ติดต่อเข้าฟังได้ ซึ่งมือถือหมายเลขอื่น ไม่สามารถติดต่อเข้าไปได้ โดยจะมี SMS แจ้งเตือนเมื่อเป้าเมื่อเครื่องเป้าหมายปิดเครื่อง.


ฟังเสียงรอบเครื่องเป้าหมาย แม้เป้าหมายถูกปิดเครื่อง.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=sQB1E2k4DXo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=sQB1E2k4DXo</a>


ความสามารถเพิ่มเติมของสปายโฟน.

SMS ฺBoot ? SMS แจ้งเตือนขณะที่เป้าหมายเริ่มเปิดเครื่อง.

SIM Change ? เมื่อมีการเปลี่ยน SIM Card ที่เครื่องเป้าหมาย จะมี SMS แจ้งเตือนครั้ง พร้อมแจ้งเบอร์ที่ถูกเปลี่ยน.

- สามารถใช้ได้ ทุกเครือข่าย AIS DTAC TRUEMOVE ทั้ง ในประเทศ และ ต่างประเทศ.
- สืบด้วยตัวเอง ข้อมูลส่วนตัวไม่รั่วไหล สามารถติดตั้ง Spy Phone ได้เอง ภายใน 5 นาที (Step By Step).

ทดสอบการใช้งานจริงได้ที่ร้าน

เราเป็นผู้พัฒนาเอง รับประกันเรื่อง ราคาถูกที่สุด.. ติดตั้งรวดเร็ว.

การเตรียมเครื่องเพื่อติดตั้งได้ทันทีภายใน 5 นาที
สอบถามข้อมูลโทร :: 087-xxxxxxx , 087-xxxxxxx


อ้างอิงที่มา :  i-spyphone.com/manual.html

ออฟไลน์ Dr.Meen

 • สมาชิกมูลนิธิมุกดาหาร
 • *
 • กระทู้: 49
 • ชอบกด Like+ 28
  • ดูรายละเอียด

ออฟไลน์ <<B'oO..

 • เซียนประจำบอร์ดมูลนิธิ
 • *****
 • กระทู้: 917
 • ชอบกด Like+ 155
 • เพศ: ชาย
 • คณะกีบู่จูมุกดาหาร
  • MSN Messenger - boo_jeemokkoa@hotmail.com
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
"Khee-Bu-Joo"

กรุณากดคำว่า +Thank You
แทนการขอบคุณด้วยนะครับผม