กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 23 เมษายน 2561  เวลา 03.29 น. 

E25DEM

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
2
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 18 เมษายน 2561  เวลา 06.29 น. 

E25DDN

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
3
 ^54^
4
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 17 เมษายน 2561  เวลา 06.29 น. 

E25DDE

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
5
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 10 เมษายน 2561  เวลา 05.59 น. 

E25DCJ

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
6
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com

แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 00.47 น. 

E25CHN

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com

7
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com

แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 24 มกราคม 2561  เวลา 04.59 น. 

E25BYI

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com

8
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com

แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560  เวลา 05.47 น. 

E25BKX


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com

9
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com

แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  เวลา 05.19 น. 

E25BGC


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
10
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com

แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  เวลา 06.19 น. 

E25AZI


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
หน้า: [1] 2 3 ... 10