กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com

แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560  เวลา 05.47 น. 

E25BKX


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com

2
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com

แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  เวลา 05.19 น. 

E25BGC


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
3
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com

แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  เวลา 06.19 น. 

E25AZI


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
4
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com


แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560  เวลา 05.19 น. 

E25AUG


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
5
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com


แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560  เวลา 05.21 น. 

E25ATJ


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
6
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com


แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560  เวลา 06.21 น. 

E25ANT


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
7
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com


แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560  เวลา 05.57 น. 

E25AIK


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
8
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com


แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 19 กันยายน 2560  เวลา 06.47 น. 

E24ZZU


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
9
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com


แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2560  เวลา 06.00 น. 

E24ZPD


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
10
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com


แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560  เวลา 06.34 น. 

E24ZMZ


ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
หน้า: [1] 2 3 ... 10