แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - tourist

หน้า: [1]
1
สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นอาสาช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ร่วมกับ..
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และ ตำรวจท่องเที่ยว 2 อุบลราชธานี


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร VR ท่องเที่ยว รุ่น 2

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางท้องถนน และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดอุบลราชธานี


เอกสาร รายละเอียด ดูได้ที่.. http://tourist-vr.org/index.php/forum/downlond2/11-vr

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://tourist-vr.org/Documents/v2.pdf

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.tourist-vr.org และ http://www.facebook.com/tourist.vr


ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร VR ท่องเที่ยว รุ่น 2
- สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นอาสาช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (สำนักงานใหญ่) โทรศัพท์ 045-323699
- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-252-714
- ตำรวจท่องเที่ยว 2 อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-245505

คุณมีเกียรติ นาสมตรึก (E24KNI) 081-861-6657 รองนายกฯ ฝ่ายความมั่นคงและกิจการพิเศษ
คุณอธิภูษณานนท์ มูลลีขิต (HS3VNA) 084-888-4886 รองนายกฯ ฝ่ายบริหารและธุรการ
คุณอภิรัฐ อรรถบลยุคล (HS3SNA) 083-744-4459 นายทะเบียน
คุณอภิชิต น้อยอำไพ (HS3XBE) 085-300-9927 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณดำรงศักดิ์ บัวถา (HS3ZUP) 089-281-4066 ฝ่ายเทคโนโลยีสื่อสาร


^1great^

หน้า: [1]