แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - HS4WNW

หน้า: [1] 2 3 ... 14
2
มาตรการบังคับทางปกครอง ( บทลงโทษ ) กิจการวิทยุสมัครเล่น
ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น
พ.ศ. ๒๕๕๐

 พนักงานวิทยุสมัครเล่นหรือสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ข้อหนึ่งข้อใด  หรือหลายข้อ  ให้สํานักงานพิจารณาเสนอคณะกรรมการเพื่อดําเนินการพิจารณาโทษ  ดังต่อไปนี้  แล้วแต่กรณี

(๑) ตักเตือนด้วยวาจา
(๒) ตัักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั่วคราว
(๔) ให้พ้นจากการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นถาวร
(๕) ดําเนินการตามกฎหมาย

3
กิจกรรมแข่ง Rally (EMS)
อันดับที่ 1 กู้ชีพ ต.คำอาฮวน อ.เมือง
รองอันดับ 1 กู้ชีพ ต.กุดแข้  อ.เมือง
รองอันดับ 2 กู้ภัยธงแดง มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร 

 

 

       

 

4
ที่สูญเสียคุณพ่อ ร.ต.ต เที่ยง  สาระปรัง ขอแสดงความเสียใจด้วยคับ
5
เจอในเฟชฯคับท่าน !

<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Lj-YuzCE270" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Lj-YuzCE270</a>

6
นิคเนม"ลูกข่ายธงแดง"...?


 

 
8
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555โดยนายจิรโรจน์ เรืองกิตต์ชัยกุล ประธานฯ ได้เรียกประชุม  เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมของชมรมฯ กู้ภัยธงแดงที่รอบปีที่ผ่านมา และแจ้งแนวทางปฎิบัติในปี 2555  

 

  

 
9
หลังจากสมาชิกได้เหน็ดเหนื่อยมาตลอดปี2554แล้ว  ต่อไปเป็นภาพรวบรวมเบื้องหน้าเบื้องหลังมาดูเล่น ๆ หน่อยนะคับ

10

 

 

 

11
 


12
หรือบางทีก็อ่านว่า 037 (ลีโอกลับหัว)

 


13
เจอหน้าบ่อยที่ ร.พ.มุกดาหารอินเตอร์ฯ

 
15
อีกหนึ่งชมรมฯที่ร่วมกิจกรรมกับสมาชิกในภาคอิสาน
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pWm8OcCNEow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=pWm8OcCNEow</a>

ที่มา ชมรมฯขอนโทนจ.ขอนแก่น

หน้า: [1] 2 3 ... 14