กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 18 กันยายน 2561  เวลา 03.47 น. 

E25FPZ

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
2
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 17 กันยายน 2561  เวลา 03.47 น. 

E25FPJ

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
3
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 25 เมษายน 2561  เวลา 05.34 น. 

E25DFI

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
4
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 23 เมษายน 2561  เวลา 03.29 น. 

E25DEM

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
5
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 18 เมษายน 2561  เวลา 06.29 น. 

E25DDN

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
6
 ^54^
7
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 17 เมษายน 2561  เวลา 06.29 น. 

E25DDE

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
8
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 10 เมษายน 2561  เวลา 05.59 น. 

E25DCJ

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
9
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com

แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 00.47 น. 

E25CHN

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com

10
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com

แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 24 มกราคม 2561  เวลา 04.59 น. 

E25BYI

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com

หน้า: [1] 2 3 ... 10