กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่นล่าสุด
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2562  เวลา 05.47น. 


E25IAK

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
2
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานนักวิทยุสมัครเล่นล่าสุด
ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2562  เวลา 03.47น. 


E25HYF

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
3
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 1 มีนาคม 2562  เวลา 03.47 น. 

E25HVJ

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
4
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 00.47 น. 

E25HUU

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
5
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 05.30 น. 

E25HMP

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
6
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 23 มกราคม 2562  เวลา 04.17 น. 

E25HKC

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
7
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 15 มกราคม 2562  เวลา 04.11 น. 

E25HIK

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
8
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 8 มกราคม 2562  เวลา 01.34 น. 

E25HGF

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
9
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2561  เวลา 05.43 น. 

E25HEK

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
10
แนะนำเว็บไซต์มิติใหม่
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง
www.kaentong.com
แจ้งนามเรียกขานประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2561  เวลา 00.34 น. 

E25HAK

ขอขอบคุณที่ให้เครติด http://www.kaentong.com
หน้า: [1] 2 3 ... 10